Bắc Ninh: Xác định tốt bài toán thành công trong triển khai Chương trình OCOP

Bắc Ninh: Xác định tốt bài toán thành công trong triển khai Chương trình OCOP

Nhằm thúc đẩy sản xuất các sản phẩm truyền thống, đạt tiêu chuẩn chất lượng và có khả năng canh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước - Tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chính sách thiết thực, hỗ trợ kịp thời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, làng nghề trong tỉnh góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai chương trình

Giai đoạn 2019 – 2020 sẽ phát triển và chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm đặc trưng và tiềm năng của tỉnh thuộc các nhóm sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, vải may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí… tại tất cả các địa phương. Giai đoạn 2021 – 2030, phát triển ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp Quốc gia; triển khai ít nhất 2 mô hình làng văn hóa du lịch, 8 điểm bán hàng sản phẩm OCOP.

Hiện toàn tỉnh có 4 huyện là Gia Bình, Thuận Thành, Yên Phong và TP Bắc Ninh có kế hoạch triển khai Chương trình OCOP cấp huyện. Nhiều sản phẩm đủ điều kiện sản xuất sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, có bao bì, nhãn mác… nhưng chưa đánh giá tác động đến môi trường, chưa có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chưa có tài liệu để phát triển thị trường, hoạt động quảng bá sản phẩm, hệ thống phân phối… vì vậy, sản phẩm của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa được gọi là sản phẩm OCOP.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến chuẩn hóa điểm cho 22 sản phẩm thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có lợi thế để tham gia Chương trình OCOP./.

(Tin tổng hợp)


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất