BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Thuận (06/11/2018)​39. BÌNH THUẬN (Đầu số máy cố định 062):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng Ban: Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban:Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Phú Yên (06/11/2018)​36. PHÚ YÊN (Đầu số máy cố định 057):Ban chỉ đạo tỉnh:      Trưởng ban:  Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh    Phó trưởng ban: Trần Hữu Thế - PCT UBND tỉnh    Phó trưởng ban: Nguyễn Trọng Tùng - GĐ Sở Nông nghiệp ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Định (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Định (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Định (06/11/2018)​35. BÌNH ĐỊNH (Đầu số máy cố định 0256):Ban chỉ đạo tỉnh:      Trưởng ban: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy      Phó trưởng ban: Võ Vinh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Khánh Hòa (06/11/2018)​37. KHÁNH HOÀ (Đầu số máy cố định 0258):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Đào Công Thiên - PCT UBND tỉnh  Phó Trưởng ban: Nguyễn Đắc Tài - PCT UBND tỉnh  Văn phòng ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Ninh Thuận (06/11/2018)​38. NINH THUẬN (Đầu số máy cố định 0259):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Ô. Lưu Xuân Vĩnh-Chủ tịch UBND tỉnhPhó trưởng ban: Lê Văn Bình-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Trần Quốc Nam-PCT UBND tỉnh Văn phòng Điều phối ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Ngãi (06/11/2018)​34. QUẢNG NGÃI (Đầu số máy cố định 0255)Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Trần Ngọc Căng- Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Tăng Bính -PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Phạm Trường Thọ- PCT UBND tỉnhVăn phòng ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất