BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)​44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)​44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)​44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc ...
TÂY NGUYÊN BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

TÂY NGUYÊN BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)​44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)​44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất