BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

TÂY NGUYÊNBCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)​43. ĐẮK NÔNG (Đầu số máy cố định 0261):Ban chỉ đạo tỉnhTrưởng ban:  ( Đang kiện toàn)Phó trưởng ban TT: Nguyễn Đức Luyện-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Đỗ Ngọc Duyên-GĐ Sở NNPTNT Văn phòng Điều phối ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)​44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)​40. GIA LAI (Đầu số máy cố định 0269):Ban chỉ đạo tỉnhTrưởng ban: Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban TT: Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Trương Phước Anh- GĐSở NNPTNT Văn phòngĐiều phối ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)​42. ĐÁK LÁK (Đầu số máy cố định 0262):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Y Dhăm Enuôl - PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban TT: Nguyễn Hoài Dương - GĐ Sở NNPTNT Văn phòng ...
TÂY NGUYÊN BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

TÂY NGUYÊN BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)​41. KON TUM (Đầu số máy cố định 060):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban TT: Nguyễn Đức Tuy – PCT Thường Trực UBND tỉnh  Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:Địa chỉ: ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất