BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Nông (06/11/2018)

43. ĐẮK NÔNG (Đầu số máy cố định 0261):

Ban chỉ đạo tỉnh

Trưởng ban:  ( Đang kiện toàn)

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Đức Luyện-PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Đỗ Ngọc Duyên-GĐ Sở NNPTNT 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Nghĩa Đức - TX Gia Nghĩa - Đăk Nông.

Máy trực: 3549058      Fax: 3548655       Email: vanphongdieuphoidaknong@gmail.com

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Trọng Yên

Chánh VP

 

0975096789

2

Phan Văn Sinh

Phó Chánh VP chuyên trách

 

0915351414

3

Đinh Gia Thủy

Phó Chánh VP kiêm nhiệm

 

0914045619

4

Trần Quốc

Cán bộ chuyên trách

 

0973923979

5

Nguyễn Văn Tuấn

Cán bộ chuyên trách

 

0984466251

6

Cao Thị Hoài Thu

Cán bộ chuyên trách

 

0987504287

7

Nguyễn Đình Ái

Cán bộ chuyên trách

 

0973770326

8

Nguyễn Trọng Duy

Cán bộ chuyên trách

 

01645022046

9

Đinh Thị Ngọc Huyền

Cán bộ chuyên trách

 

0989822548

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Trọng Duy

Chuyên viên

01645022046

thanhduybk1012@gmail.com

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Đường Lê Lai, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông.

Máy trực:3544084   Fax: 0261.3544084   Email: vanphong.snn.dn@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đỗ Ngọc Duyên

Giám đốc

3543791

3865024

0903510852

2

Hồ Gấm

Phó GĐ

3544931

 

0982058494

3

Nguyễn Cầu

Phó GĐ

3544929

 

0914328289

4

Phạm Hữu Hào

Phó GĐ

 

 

0913453610

5

K’Khét A tô

Phó GĐ

 

 

0906443017

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số; Đường Đ1- Phường Nghĩa Đức - TX Gia Nghĩa - Đăk Nông.

Máy trực: 0261.3544423               Fax: 0261.3549060

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đinh Gia Thuỷ

Chi cục trưởng

3545618

 

0914042619

2

Trương Văn Hà

P.Chi cục trưởng

3549058

 

0914483939

3

Nguyễn Văn Mạnh

P.Chi cục trưởng

 

 

0914116836

4

Nguyễn Mạnh Hùng

PP. Chính sách

3549057

 

0977433082

5

Nguyễn Văn Hanh

TP. TCHC

3544423

 

0978505995

6

Hoàng Trung Kiên

TP - KTTT

3549056

 

0972971123

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất