BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)​63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Bạc Liêu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bạc Liêu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)​63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Sóc Trăng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Sóc Trăng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)​63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Trà Vinh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Trà Vinh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)​63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Hậu Giang (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hậu Giang (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)​63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó ...
BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: thành phố Cần Thơ (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Cà Mau (06/11/2018)​63. CÀ MAU (Đầu số máy cố định 0780):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Tiến Hải -Chủ tịch UBND tỉnh.Phó trưởng ban: Trần Hồng Quân -PCT UBND tỉnh- Phó Trưởng Ban thường trực       Phó trưởng ban: Lê Văn Sử -Phó ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất