BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)​10. BẮC GIANG (Đầu số máy cố định 0204):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Linh -Chủ tịch UBND tỉnhPhó trưởng ban: Dương Văn Thái - PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Nguyễn Văn Khái - GĐ Sở NNPTNTVăn phòng ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)​07. YÊN BÁI (Đầu số máy cố định 0216):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Đỗ Đức Duy-Chủ tịch UBND tỉnhPhó trưởng ban: Nguyễn Văn Khánh-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Trần Thế Hùng- GĐ Sở NNPTNT Văn phòng Điều phối ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)​05. LẠNG SƠN (Đầu số máy cố định 0205):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban:  Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnhPhó trưởng ban TT:  Lý Vinh Quang-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban:  Lê Thị Thanh Nhàn-GĐ Sở NNPTNTVăn phòng ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)​04. BẮC KẠN (Đầu số máy cố định 0209):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Lý Thái Hải-Chủ tịch UBND tỉnhPhó trưởng ban: Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. ​Phó trưởng ban: Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Thái Nguyên (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Thái Nguyên (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Thái Nguyên (06/12/2018)​08. THÁI NGUYÊN (Đầu số máy cố định 0208):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó trưởng ban: Đoàn Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnhPhó trưởng ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất