BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Thái Nguyên (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Thái Nguyên (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...
BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018) ​12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT Văn ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất