BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lai Châu (06/12/2018)

12. LAI CHÂU (Đầu số máy cố định 0231):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Đỗ Ngọc An-Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Lê Trọng Quảng-PCT UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Hà Văn Um-GĐ Sở NNPTNT

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ:  Tầng 2 nhà F trung tâm hành chính chính trị tỉnh lai châu .

Máy trực: 0231.875.830     Email: vpdpntmlaichau@gmail.com

            

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Văn Um

Chánh VPĐP- GĐ sở

3876529

0988435999

2

Vương Đức Lợi

Phó Chánh thường trực VPĐP- Phó GĐ Sở

 

02133602688

3

Nguyễn Duy Nhì

Chuyên viên chuyên trách

3875830

0946067683

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên chuyên trách

3875830

01232115555

5

Nguyễn Thế Hải

Chuyên viên chuyên trách

3875830

0913359007

6

Lê Văn Năm

Chuyên viên chuyên trách

3875830

0888789558

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Duy Nhì

Chuyên viên chuyên trách

0946067683

 

 ​

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Hương Phong1- Phường Tân phong - Thị xã Lai Châu

Máy trực: 0231.3876582     Fax: 0231.3876712     Email: sonnlaichau@yahoo.com

            

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hà Văn Um

Giám đốc

3876529

 

0988435999

2

Nguyễn Văn Luật

Phó GĐ

3876601

3877381

0912600093

3

Nguyễn Hữu Ái

Phó GĐ

3876600

3877816

0912374017

4

Vương Đức Lợi

Phó GĐ

3792169

2218235

0912350687

5

Hà Quang Huy

 

 

 

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ:  - Phường Quyết Thắng - Thị xã Lai Châu

Máy trực: 0231.3877737                      Fax: 0231.3791013    

            

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Bùi Văn Mác

Chi cục trưởng

3791013                     

3876653                      

0912747194

2

Nguyễn Ngọc Thảo

TP. KH- ĐCDC

3877737                      

2217464

0948976941

3

Trần Thị Linh Nga

TP. HC- TH

3877737                      

                      

0948666589

4

Nguyễn Thị Tình

TP. HTX-CS

3 877737                      

 

0986725686


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất