Hà Nội công bố 26 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Hà Nội công bố 26 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Trong chương trình Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019, ngày 14/12, UBND TP Hà Nội đã công bố những sản phẩm đầu tiên được cấp sao thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến năm 2020. Bộ Trưởng Nguyễn ...
OCOP khẳng định thương hiệu xứ Tuyên

OCOP khẳng định thương hiệu xứ Tuyên

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, trọng tâm là phát triển sản phẩm có lợi thế của từng địa phương. Sau hai năm, Chương trình ...
15 sản phẩm OCOP của Bắc Giang đạt tiêu chuẩn 4 sao

15 sản phẩm OCOP của Bắc Giang đạt tiêu chuẩn 4 sao

Hội đồng chấm điểm sản phẩm OCOP cấp tỉnh vừa hoàn tất việc thẩm định, chấm điểm các sản phẩm tham dự sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019. Trong số 54 sản phẩm các huyện gửi tham gia, Hội đồng đã chọn 48 sản phẩm đủ tiêu chuẩn xếp sao.  Dưa chuột ...
Chương trình OCOP: Phát huy lợi thế nông nghiệp Thanh Hóa

Chương trình OCOP: Phát huy lợi thế nông nghiệp Thanh Hóa

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được xây dựng dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh Thanh Hóa. Trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị ...
Yên Bái nâng tầm sản phẩm nhờ OCOP

Yên Bái nâng tầm sản phẩm nhờ OCOP

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái đã triển khai thực hiện dựng Đề án 'Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030' (OCOP). Đến nay, Yên Bái đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất