BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)​50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban: Đặng ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Dương (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Dương (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)​50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban: Đặng ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Nai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đồng Nai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)​50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban: Đặng ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Tây Ninh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Tây Ninh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)​50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban: Đặng ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Phước (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bình Phước (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)​50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban: Đặng ...
BCĐ-VPĐP: Thành phố Hồ Chí Minh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: Thành phố Hồ Chí Minh (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/11/2018)​50. BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Đầu số máy cố định 0254):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban thường trực: Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;Phó Trưởng ban: Đặng ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất