BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018) ​ 23. NAM ĐỊNH (Đầu số máy cố định 0228):                                           1. Ban chỉ đạo Tỉnh: Trưởng ban: Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Nguyễn Phùng Hoan - PCT ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018) ​24. THÁI BÌNH (Đầu số máy cố định 0227): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Phạm Văn Xuyên - PCT UBND tỉnh  Phó trưởng ban: Phạm Văn Ca - ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hà Nam (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hà Nam (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hà Nam (05/08/2018) 22. HÀ NAM (Đầu số máy cố định 0351): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban thường trực: Nguyễn Văn Oang - GĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư: 0912444910 Phó ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)  ​25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):   1. Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh  2. Văn phòng Điều ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018) 20. HẢI DƯƠNG (Đầu số máy cố định 0220): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh – ĐT: 0912026800 Phó trưởng ban TT: Nguyễn Anh Cương - Phó chủ tịch TT UBND tỉnh – ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018) 21. Tỉnh Hưng Yên (Đầu số máy cố định 0221):: Ban Chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban thường trực: Nguyễn Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phó ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất