BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Nam Định (05/08/2018)

 23. NAM ĐỊNH (Đầu số máy cố định 0228):                                          

1. Ban chỉ đạo Tỉnh:

Trưởng ban: Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Phùng Hoan - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Nguyễn Doãn Lâm - GĐ Sở NN& PTNT- DĐ: 0912703117

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

Địa chỉ: Số 7 Trần Nhật Duật - Phường Vị Xuyên - TP Nam Định

Máy trực: 0228.3633789         Fax: 0228.3635789

 Email: nongthonmoinamdinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Hải Điền

Phó GĐ Sở - Chánh VP

0912182990

2

Nguyễn Mạnh Tiến

Phó Chánh VP chuyên trách

0986517439

3

Vũ Hồng Sâm

Phó Chánh VP kiêm nhiệm

Chi cục trưởng Chi cục PTNT

0912248202

4

Trần Văn Dũng

Trưởng phòng HC-TH

0945561117

5

Nguyễn Thế Vịnh

Phó trưởng phòng phụ trách

Phòng Điều phối – nghiệp vụ

0914530048

6

Nguyễn Thị Minh Thu

Kế toán

0949675268

7

Trần Văn Chính

Chuyên Viên

0974948946

8

Trần Văn Ty

Chuyên Viên

0984743325

 

3. Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 07 Trần Nhật Duật, TP Nam Định

Máy trực: 0228.3640067-3649601      Fax: 0228.3638410 

Email: snnptnt_namdinh@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Doãn Lâm

Giám đốc

 

 

0912703117

2

Đỗ Hải Điền

Phó GĐ

 

 

0912182990

3

Hoàng Thị Tố Nga

Phó GĐ

 

 

0983825664

 

4. Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Số 4 Cửa Trường - Phường Ngô Quyền - TP Nam Định

Máy trực: 0228.3849606             Fax: 0228.3849564 ; 0228.3529259

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Vũ Hồng Sâm

Chi cục trưởng

3849564

3636297

0912248202

2

Ngô Văn Ngân

P.Chi cục trưởng

3869825

3660368

0904035902

3

Trần Bá Thiết

P.Chi cục trưởng

3529261

3916412

0915304732

4

Đỗ Ngọc Cường

TP. HC-TH

3849606

3643672

0913619509

5

Trần Thanh Sơn

PTP. HC-TH

3849606

3640989

0989663437

6

Nguyễn Thế Trưởng

TP. Muối &NNNT

3529259

3841172

0983200488

7

Nguyễn Văn Thiều

PTP. KH&PTNT

3529260

3660771

0986139708

8

Đinh Văn Lãng

TP. CS&KTHT

3529300

3645243

01646329312

 

      5.Cộng tác viên

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Trần Văn Dũng

Trưởng phòng HC-TH                     

3523.858

 

0989.836.110

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất