BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thừa Thiên - Huế (05/07/2018)​31. THỪA THIÊN - HUẾ (Đầu số máy cố định 0234):1. Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Văn Cao-Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Phương-PCT UBND tỉnhPhó trưởng ban: Hồ Sỹ Nguyên-GĐ Sở NNPTNTPhó ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Hà Tĩnh (05/07/2018) ​28. HÀ TĨNH (Đầu số máy cố định 0239):   Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Phó trưởng ban: Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Từ Văn Diện - Chủ ...
BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Quảng Trị (05/07/2018)​30. QUẢNG TRỊ (Đầu số máy cố định 0233):Ban chỉ đạo tỉnh:Trưởng ban: Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Hà Sỹ Đồng - PCT UBND tỉnh Phó trưởng ban: Mai Thức - PCT UBND tỉnh Ủy viên thường trực, ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Thanh Hóa (05/07/2018) ​26. THANH HOÁ (Đầu số máy cố định 0237):   Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh uỷ  Phó trưởng ban Thường trực: Nguyễn Đức Quyền - PCT UBND tỉnh  Phó trưởng ban: Đỗ ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Quảng Bình (05/07/2018) ​29. TỈNH QUẢNG BÌNH (đầu số:0232)   Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh  Phó trưởng ban: Trần Tiến Dũng - PCT UBND tỉnh  Phó trưởng ban: Lê Minh Ngân - PCT ...
BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Nghệ An (05/07/2018) ​27. NGHỆ AN (Đầu số máy cố định 0238): Ban chỉ đạo tỉnh: Trưởng ban: Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban thường trực: Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phó trưởng ban: Đinh ...

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất