BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Ninh Bình (05/08/2018)

 25. NINH BÌNH (Đầu số máy cố định 0229):

 

1. Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Đinh Chung Phụng - PCT  TT UBND tỉnh 

2. Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 02 Lê Hồng Phong - P.Đông Thành - TP Ninh Bình 

Máy trực: 0229.3892896      Fax: 0229.3892896     Email: vpdpntmninhbinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Văn Hà

PGĐ Sở-CVP

3893028

 

0913.595891

2

Phạm Hồng Sơn

CCT CCPTNT-PCVP

3873280

3622336

0912.963772

3

Lê Quang Lực

CCP CCQLCL-PCVP

 

 

0915.666715

4

Phạm T Hương Giang

Tr.bộ phận KH-TC-HC

 

 

0949.797620

5

Nguyễn Đăng Luân

Tr.bộ phận Nghiệp vụ

 

 

0978.516415

6

Đỗ Thế Định

Chuyên viên

 

 

0915.417768

7

Phạm Thị Xoan

Chuyên viên

 

 

0986.098326

8

Phan Lệ Thu

Chuyên viên

 

 

0966.696189

9

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

 

 

0916.613877

3. Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 02 Lê Hồng Phong - P. Đông Thành - TP Ninh Bình 

Máy trực: 0229.3871174    Fax: 0229.3875824     Email: snnninhbinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Vũ Nam Tiến

Giám đốc

3883276

3874946

0912.157412

2

Trần Đình Toàn

Phó GĐ

3884841

3881420

0912.320693

3

Đỗ Văn Miến

Phó GĐ

3871061

3874727

0912.771091

4

Bùi Xuân Diệu

Phó GĐ

 

 

0948.121977

4. Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Km số 2 - Phố Tương Lai - Phường Ninh Phong – TP Ninh Bình 

Máy trực: 0229.3873281                        Fax: 0229.3873281

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phạm Hồng Sơn

Chi cục trưởng

   

0912963772

2

Nguyễn Thị Thúy Hà

P.Chi cục trưởng

3871199

3883771 

 

3

Phùng Thị Thủy

PTP. Hành chính – Tổng hợp

3873282

 

01273536886

4

Nguyễn Ngọc Trung

TP. Hợp tác xã – Doanh nghiệp

3871778

 

0914655323

5

Phạm Hồng Lê

TP. Ngành nghề nông thôn

3884308

 

0914178014

6

Bùi Văn Tiến

TP. Bố trí dân cư – PTNT

 

 

0906105158

 

 5.Cộng tác viên

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Đăng Luân

Trưởng bộ phận Nghiệp vụ

0978516415

dangluan84@gmail.com


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất