BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Thái Bình (05/08/2018)

24. THÁI BÌNH (Đầu số máy cố định 0227):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Phạm Văn Xuyên - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Phạm Văn Ca - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Lĩnh – PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Nguyễn Hoàng Giang - PCT UBND tỉnh 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Số 2 Đường Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình

Máy trực: 0227.3731608    Fax: 0227.3731608        

Email: vpdpntmthaibinh@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Xuân Dương

PGĐ Sở-CVP

3738005

 

091.3.291.529

2

Vũ Công Bình

Phó Chánh Văn phòng

3831034

 

097.8.695.556

3

Lê Nguyên Hoài

Cán bộ chuyên trách

3836236

 

0904.081.009

4

Lê Đình Trung

Cán bộ chuyên trách

 

 

091.3.853.289

5

Vũ Công Hoàng

Cán bộ chuyên trách

 3641917

 

0982.526.426

6

Khúc Thanh Sơn

Cán bộ chuyên trách

 

 

0934.366.303

 

 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 01 Phố Lê Lợi - TP Thái Bình

Máy trực: 0227.3731509      Fax: 0227.3739182    

Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phạm Văn Dụng

Giám đốc

3738559

 

0984552838

2

Nguyễn Văn Chiến

Phó GĐ

 

 

0988144736

3

Nguyễn Xuân Dương

Phó GĐ

3738005

 

0913291529

4

Nguyễn Thị Nga

Phó GĐ

 

 

0916376368

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Số 2 Đường Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình

Máy trực: 0227.3731608                        Fax: 0227.37331608

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Vũ Công Bình

Chi cục trưởng

3831034

 

0978695556

2

Lê Nguyên Hoài

P.Chi cục trưởng

3836236

 

0904081009

3

Nguyễn Quang Phong

P.Chi cục trưởng

 

 

0915628619

4

Vũ Công Hoàng

TP. KTHT-TTr

3641917

 

0982526426

5

Đào Thị Minh Thái

TP. HC-TH

3645036

 

0984351198

6

Hoàng Đình Toàn

TP. CĐ,NNNT

3735037

 

0988146128

7

Đặng Xuân Mạnh

TP.PTNT&BTDC

3735038

 

0982879277

 

Cộng tác viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

Lê Đình Trung

Cán bộ

 0913853289

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất