BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hưng Yên (05/08/2018)

21. Tỉnh Hưng Yên (Đầu số máy cố định 0221)::

Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban thường trực: Nguyễn Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Doanh – GĐ Sở NN và PTNT – ĐT: 02213.863.789

Phó trưởng ban: Đặng Văn Diên – GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới:

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Lương Bằng – phường Hiến Nam – thành phố Hưng Yên

Máy trực: 03213.511.068/3512.388,    Fax: 03213.512.388

Email: vanphongnongthonmoi.hy@gmail.com

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Máy bàn

Di động

1

Lê Trung Cần

Chánh Văn phòng

3.616.886

0912.992.564

2

Đặng Văn Sỹ

PCVP Kiêm  nhiệm

3.863.537

0912.001.723

3

Nguyễn Tiến Dũng

PCVP Chuyên trách

3.511.068

0949.745.688

4

Vương Hoàng Hải

CB chuyên trách

3.519.588

0986.307.718

5

Phạm Ngọc Bích

CB chuyên trách

3.519.588

0966.888.159

6

Chu Vũ Giáp

CB chuyên trách

3.863.688

0983.160.506

7

Nguyễn Anh Tuấn

CB chuyên trách

3.863.688

0904.172.333

8

Lương Thi Thu Phương

CB chuyên trách

3.512.388

0917.151.190

9

Nguyễn Phạm Hạnh Dung

CB chuyên trách

3.512.388

0934.508.604

Cộng tác viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail

1

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Đào tạo và Thẩm định

0904.172.333

anhtuan.nn.hy@gmail.com

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất