BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

BCĐ-VPĐP: Tỉnh Hải Dương (05/08/2018)

20. HẢI DƯƠNG (Đầu số máy cố định 0220):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh – ĐT: 0912026800

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Anh Cương - Phó chủ tịch TT UBND tỉnh – ĐT: 0912815019

Phó trưởng ban: Lương Văn Cầu – Phó chủ tịch UBND tỉnh – ĐT: 0913295635

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: 69 Canh Nông - Phường Quang Trung - TP.Hải Dương

       Máy trực: 02203.856.369   Fax: 02203.856.028 

       Email: vanphongdieuphoihd@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Phú

 GĐ Sở NN-CVP

3.852.989

3891804

0913.256.456

2

Trần Khắc Đoan

CCT PTNT-PVPTT

3.837201

3.736587

0904.023929

3

Mai Nhật Tân

CCP PTNT-PVP

3.856.028

 

0989.288.435

4

Nguyễn Đức Khanh

CB chuyên trách

3.856.028

 

0986.027.037

5

Phạm Thị Thu Hà

CB chuyên trách

3.856.028

 

0904.215.881

 

Cộng tác viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Mai Nhật Tân

CCP PTNT-PVP

3.856.028

 

0989.288.435

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất