BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Kạn (06/12/2018)

04. BẮC KẠN (Đầu số máy cố định 0209):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Lý Thái Hải-Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

​Phó trưởng ban: Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Nhà số 13, Tổ 4 Phường Đức Xuân -  thành phố Bắc Kạn -tỉnh Bắc Kạn.

Máy trực: 0209.3812799 Fax: : 0209.3812799   Email: vanphongdieuphoibk@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Văn Giáp

Chánh Văn phòng

 

0918.406.116

2

Nguyễn Tuấn Khanh

Phó Chánh Văn phòng

02093.812758

0988.779.998

3

Nguyễn Thị Thu

Phó Chánh Văn phòng

02093.812697

0915.204.109

4

Nông Ngọc Huấn

Phó Chánh Văn phòng

02093.812695

0913.961.266

5

Chu Quang Bình

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

02093.812799

0914.370.722

6

Ngô Trung Kiên

Trưởng Phòng NV OCOP-BK

02093.812696

0912.475.315

7

Lý Sinh Kiệm

Phụ trách Phòng HTXD, PTSX&MT

02093.812676

0962.155.689

8

Tạ Thị Hưởng

Phòng HTXD, PTSX&MT

02093.812676

0975.496.704

9

Nông Thị Kiều

Phòng HTXD, PTSX&MT

02093.812676

0914.954.988

10

Nông Thị Lê

Kế toán

02093.812799

01234.205.170

Ghi chú:Từ viết tắt: HTXDPTSX&MT: (Phòng Hạ tầng xây dựng, Phát triển sản xuất và Môi trường);

- NV OCOP-BK: (Phòng Nghiệp vụ OCOP – BK).

 

 ​

 

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lý Sinh Kiệm

Phụ trách Phòng HTXD, PTSX&MT

0962155689

kiemls.dp@backan.gov.vn

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất