BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Bắc Giang (06/12/2018)

10. BẮC GIANG (Đầu số máy cố định 0204):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Linh -Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Dương Văn Thái - PCT UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Khái - GĐ Sở NNPTNT

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Tầng 9 – Khối chuyên môn – Trụ sở Liên cơ quan tỉnh – Quảng Trường 3/2 – TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

Máy trực: 0204.856.556   Fax: 0204.3558430    Email: nongthonmoi.vpdpbg@gmail.com  

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Doanh

Chánh VPĐP- GĐ sở

3500838

0913257741

2

Nguyễn Viết Toàn

Phó Chánh thường trực VPĐP- Phó GĐ Sở

3556864

0913373595

3

Nguyễn Văn Minh

Phó Chánh thường trực VPĐP

3856556

0984216064

4

Nguyễn Ngọc Thọ

Thành viên chuyên trách

3865556

01695106379

5

Ngô Thị Quế

Thành viên chuyên trách

3856556

01695026389

6

Nguyễn Mạnh Xuân

Thành viên chuyên trách

3856556

0969888555

7

Nguyễn Văn Mạng

Thành viên chuyên trách

3856556

0973406471

8

Hoàng Thị Trang

Thành viên chuyên trách

3856556

0986208002

9

Nguyễn Thị Ngát

Thành viên chuyên trách

3856556

0954112088

10

Nguyễn Văn Hà

Thành viên chuyên trách

3856556

0916830819

11

Trần Thị Huế

Thành viên chuyên trách

3856556

0918195899

Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Ngát

Thành viên chuyên trách

0984112088

Nguyetanthuylam20122016@gmail.com

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Tầng 7 – Khối chuyên môn – Trụ sở Liên cơ quan tỉnh – Quảng Trường 3/2 – TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

Máy trực: 3854693      Fax: 3855698       Email: So-NNPTNT-VT@bacgiang.gov.vn  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Khái

Giám đốc

3854284

 

0912164152

2

Nguyễn Văn Doanh

Phó GĐ

3.500838

 

0913 257 741

3

Nguyễn Hồng Kỳ

Phó GĐ

3854674

 

0912393714

4

Vũ Đình Phượng

Phó GĐ

3854129

3881552

0912048268

5

Dương Xuân Bảnh

Phó GĐ

3855485

3852734

0912021377

6

Dương Thanh Tùng

Phó GĐ

 

 

09825157182

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Tầng 9 – Khối chuyên môn – Trụ sở Liên cơ quan tỉnh – Quảng Trường 3/2 – TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.

Máy trực:  0204.3558430    Fax: 0204.3558430    Email:Chicucptntbg@bacgiang.gov.vn  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Viết Toàn

Chi cục trưởng

3556 864

 

0914 255 488

2

Nguyễn Văn Luy

P.Chi cục trưởng

3858 102

 

 

3

Nguyễn Thái Trường

P.Chi cục trưởng

3522 467

 

0912 550 575

4

Nguyễn Hải Đăng

TP.  HC-TC

 

 

01683913562

5

Đặng Hùng Việt

TP. PTNT

 

 

0912 365 907

6

Đỗ Văn Huy

PTP. PTNT

 

 

0912896649

7

Nguyễn Văn Thịnh

TP. Cơ Điện và NNNT

 

 

0946 213 650

8

Nguyễn Mạnh Cầu

PTP. Cơ Điện và NNNT

 

 

0984 848 979

9

Nguyễn Duy Thuần

TP. PTNT và BTDC

 

 

0982885928

10

Thạch Phú Thành

PTP. PTNT và BTDC

 

 

0985575825

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất