BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Lạng Sơn (06/12/2018)

05. LẠNG SƠN (Đầu số máy cố định 0205):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban:  Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban TT:  Lý Vinh Quang-PCT UBND tỉnh

Phó trưởng ban:  Lê Thị Thanh Nhàn-GĐ Sở NNPTNT

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ:  Tầng 1, Khu Liên Cơ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

Máy trực:  0205 3891918    Fax: 0205 3816929     Email: vanphongdieuphoils@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Thị Thanh Nhàn

Chánh VP

3.816 665

 

0912766756

2

Hoàng Đăng Dũng

Phó Chánh VP

3.816 919

 

0985332588

3

Trần Thanh Nhàn

Phó Chánh VP

 

 

0916698398

4

Hoàng Hải

TP. HCTH

3.891 918

 

0978645 684

5

Hoàng Thị Thanh Huế

PTP. HCTH

3.891 918

 

0916676144

6

Đỗ Duy Đông

TP. Kế hoạch và TT

3.816662

 

0982897378

7

Nông Ngọc Đông

TP. KTHT&PTNT

3.816661

 

0912265467

 

Cộng tác viên: 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đỗ Duy Đông

Trưởng phòng Kế hoạch và Tuyên Truyền

0982897378

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ:  Đường Ba Sơn, Thôn Đồi Chè,  xã  Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

Máy trực:  0205 3870353    Fax: 0205 3891185   Email: Vpsonongnghiepls@yahoo.com.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Thị Thanh Nhàn

Giám đốc

3872124

0912766756

2

Nguyễn Phúc Đạt

Phó Giám đốc

 

0913555891

3

Lý Việt Hưng

Phó Giám đốc

 

0912327424

4

Hoàng Văn Chiều

Phó Giám đốc

 

0918195889

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ:  Thôn Đồi Chè,  xã  Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.

Máy trực:  0205 3891168.                     Fax: 0205 3891185

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Tuyến

Chi cục trưởng

3891186

0282239181

2

Phạm Duy Hùng

P. Chi cục trưởng

 

0977404786

3

Vi Văn Diệu

TP. HCTH

 

0985658818


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất