BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

BCĐ - VPĐP tỉnh: Yên Bái (06/12/2018)

07. YÊN BÁI (Đầu số máy cố định 0216):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Đỗ Đức Duy-Chủ tịch UBND tỉnh

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Khánh-PCT UBND tỉnh

 

Phó trưởng ban: Trần Thế Hùng- GĐ Sở NNPTNT

 

Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Tổ 03 phường Minh Tân - TP Yên Bái -Tỉnh Yên Bái

 

Máy trực: 02163.890905       Fax:                      Email: thanhduongsnn@gmail.com

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nhâm Xuân Trường

Phó chánh văn phòng

 

 

0915114022

2

Đỗ Thành Dương

Cán bộ chuyên trách

3.890.905

 

0943.090.497

3

Đỗ Khánh Linh

Cán bộ chuyên trách

3.890.577

 

0984.371.964

4

Nguyễn Hương Lan

Cán bộ chuyên trách

 

 

0944.755.279

 
Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hương Lan

Cán bộ chuyên trách

0944755279

 

 ​

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: 1134- Đường Yên Ninh-P.Minh Tân-TP Yên Bái -Tỉnh Yên Bái

Máy trực: 029.3852416       Fax: 029.38526081   Email: vpsnongnghiepyb@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Thế Hùng

Giám đốc

3852422

 

 

2

Trần Đức Lâm

Phó GĐ

3892231

 

 

3

Nguyễn Ngọc Xuân

Phó GĐ

3852287

 

 

4

Nguyễn Phúc Cường

Phó GĐ

3852287

 

 

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Tổ 03 phường Minh Tân - TP Yên Bái -Tỉnh Yên Bái

Máy trực: 029.3850811         Fax: 029.3850811  

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nhâm Xuân Trường

Chi cục trưởng

3890.958

 

0915114022

2

Hoàng Văn Toàn

P.Chi cục trưởng

3890.954

 

0945982845

3

Đỗ Thanh Bình

P.Chi cục trưởng

3890.915

 

0915762013

4

Nguyễn Hương Lan

PP. HC - TH

3850.811

 

0944755279

5

Đỗ Thành Dương

TP. PTNT&BTDC

3890.905

 

0943090497

6

Đỗ Khánh Linh

TP. KT- TT

3890.577

 

0984371964

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất