BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Gia Lai (06/11/2018)

40. GIA LAI (Đầu số máy cố định 0269):

Ban chỉ đạo tỉnh

Trưởng ban: Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Kpă Thuyên-PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Trương Phước Anh- GĐSở NNPTNT 

Văn phòngĐiều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Máy trực: 0269.3720387       Fax: 0269.3827315Email: vpdpntm.gialai@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trương Phước Anh

GĐ Sở-CVP

3824302

 

0913.469.191

2

Văn Phú Bộ

CCP PTNT-PVP

3824104

 

0935.902.878

3

Nguyễn Thị Huế

Kế toán

3827213

 

01248.807.078

4

Trần Văn Văn

Chuyên viên

 

 

0164.3110979

5

Nguyễn Thị Lý

Chuyên viên

 

 

0123.2883770

6

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

 

 

0979.962.836

7

Trần Lê Trung

Chuyên viên

 

 

0989.274.214

 

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Ngọc Hùng

Chuyên viên

0989816121

 

​Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Máy trực: 0269.3824273      Fax: 0269.3826173      Email: snnptnt@gialai.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trương Phước Anh

Giámđốc

3824302

 

0913.469.191

2

Lê Văn Lịnh

Phó GĐ

3824303

3883634

0914.006.406

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Máy trực: 0269.3827213               Fax: 0269.3827315

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Phạm Văn Long

Chi cục trưởng

3830512

3823441

0905.427.118

2

Văn Phú Bộ

P.Chi cục trưởng

3824104

 

 

3

Y Nguyên Ênuôi

P.Chi cục trưởng

 

 

0905.417.572

4

Nguyễn Hồng Quân

TP.PTNT

3830514

3748934

0914.005.959

5

Võ Thị Vân

TP.HCTH

3827213

3823132

0977.721.449

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất