BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Đak Lăk (06/11/2018)

42. ĐÁK LÁK (Đầu số máy cố định 0262):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó trưởng ban: Y Dhăm Enuôl - PCT UBND tỉnh 

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Hoài Dương - GĐ Sở NNPTNT 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk.

Máy trực: 0262.3955787       Fax: 0262.3957449        Email: vpdpntmdaklak@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Phòng chuyên môn

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Tuấn Anh

PTP.

 Kế hoạch – Tổng hợp

3955787

 

0908419429

2

Nguyễn Thị An

PTP.

 Hành chính – Nghiệp vụ

3955787

 

0983040470

3

Phạm Thị Minh Duy

CV

 Kế hoạch – Tổng hợp

3955787

 

0946362727

4

Nguyễn Thị Tường Việt

CV

 Hành chính – Nghiệp vụ

3955787

 

0938957878

 

 

5

Nguyễn Xuân Chung

Lái xe

3955787

 

0943478787

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Tường Việt

Chuyên viên

0938957878

 

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk.

Máy trực: 262.952575     Fax: 0262.952575     Email: sonnptntdl@vnn.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Hoài Dương

Giám đốc

3956280

3812519

0935817818

2

Mai Trọng Dũng

Phó GĐ

3951319

3956438

0913465010

3

Vũ Văn Đông

Phó GĐ

3954563

3852910

0913435130

4

Vũ Đức Côn

Phó GĐ

3914994

3859694

0913441652

5

Huỳnh Quốc Thích

Phó GĐ

3956281

3811506

0914058420

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: 36 Phan Chu Trinh - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk.

Máy trực: 0262.3852471            Fax: 0262.3814802     Email: ccptntdaklak@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Võ Thuận

Q. Chi cục trưởng

3855758

3813472

0905598234

2

Phan Thành Đồng

P.Chi cục trưởng

3814803

3858409

0905216678

3

Nguyễn Hữu Vinh

P.Chi cục trưởng

3854461

 

0905799666

4

Nguyễn Đình Tuấn

TP. HC-TH

3854271

 

0905593157

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất