TÂY NGUYÊN BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

TÂY NGUYÊN BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Kon Tum (06/11/2018)

41. KON TUM (Đầu số máy cố định 060):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phó trưởng ban TT: Nguyễn Đức Tuy – PCT Thường Trực UBND tỉnh 

 

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn - Phường Quang trung - TP  Kon Tum.

Máy trực: 0260.3918566      

 

Email: nongthonmoikt@gmail.com

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Trung Hải

GĐ Sở NNPTNT -CVP

3864260

 

0903594017

2

Đặng Văn Tuấn

CCT PTNT-Phó CVP kiêm nhiệm

3862489

 

0913442140

3

Trịnh Văn Sơn

Phó CVP chuyên trách

3918566

 

0968176845

4

Phan Thị Bích Phượng

TV chuyên trách

3918566

 

0914911679

5

Lê Thị Lan Anh

TV chuyên trách

3918566

 

0969153135

 
 
Cộng tác viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trịnh Văn Sơn

Phó CVP chuyên trách

0968176845

nongthonmoikt@gmail.com

Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Số 159 Duy Tân  - TP  Kon Tum.

 

Máy trực: 0260.3862516     Fax: 0260.3864994     Email: pkhsnn@Yahoo.com.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Trung Hải

Giám đốc

3864260

 

0903594017

2

Nguyễn Kim Phương

Phó GĐ

3912096

 

0903511827

3

Văn Tất Cường

Phó GĐ

3861181

 

0913488743

4

Trần Văn Chương

Phó GĐ

3864584

 

0905948445

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn -  Phường Quang trung – TP. Kon Tum

 

Máy trực: 0260.3500139       Fax: 0260.3862608     Email: Chicucptntkontum@gmail.com

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đặng Văn Tuấn

Chi cục trưởng

3862489

 

0913442140

2

Lê Văn Tuấn

P.Chi cục trưởng

3500271

 

0935860537

3

Lê Văn Hồng

TP- KTHT

3864370

 

0973330149

6

Đỗ Trọng Hùng

PT. P-TCHC

3500139

 

0973888874

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất