BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

BCĐ-VPĐP: tỉnh Lâm Đồng (06/11/2018)

44. LÂM ĐỒNG (Đầu số máy cố định 0263):

Ban chỉ đạo tỉnh:

Trưởng ban: Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ 

Phó Trưởng ban thường trực: Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh 

Phó Trưởng ban: Lê Văn Minh - Giám đốc Sở NN & PTNT

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM:

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Máy trực: 02633.833.399                          Email: vpdpntmld@yahoo.com

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Chinh

PGĐ Sở NN & PTNT

Chánh VPĐP NTM

3833399

0913934209

2

Nguyễn Đình Khoát

CBCT VPĐP NTM

3833399

0986238689

3

Lương Thanh Duy

Cán bộ chuyên trách

3833399

0933613562

4

Hà Minh Lương

Cán bộ chuyên trách

3833399

0975886794

5

Nguyễn Thị Việt Hà

Cán bộ chuyên trách

 

0919202482

6

Lê Thị Thu Trang

Cán bộ chuyên trách

 

09744426621

Cộng tác viên:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lương Thanh Duy

Cán bộ chuyên trách

0933613562

thanhduybk1012@gmail.com

 

​Sở Nông nghiệp và PTNT:

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Máy trực: 02633.837497         Fax: 02633.828.630       Email: snnptnt@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lê Văn Minh

Giám đốc

3831995

 

0913934873

2

Lê Chinh

Phó Giám đốc

3821072

 

0913934209

3

Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám đốc

3540528

 

0945254466

4

Hoàng Sĩ Bích

Phó Giám đốc

3821716

 

0975243433

Chi cục Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng    

Máy trực: 02633.822175                                Fax: 02633.812866

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Văn Châu

Chi Cục trưởng

3825913

 

0918593216

2

Nguyễn Đình Khoát

Phó Chi Cục trưởng

3833399

 

0986238689

3

Hồ Thanh Phát

Phó Chi Cục trưởng

3822248

 

0919259139

4

Nguyễn Quý

TP. HC - TH

3822175

 

0633989798

5

Phan Minh Sơn

TP. CB & NNNT

3830767

 

0909280090

6

Nguyễn Minh Thành

TP. PTNT

3812865

 

0982636646

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất