Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội chợ OCOP kết nối giá trị vùng miền

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội chợ OCOP kết nối giá trị vùng miền

"Hội chợ sản phẩm OCOP- Phát huy giá trị bản địa” tỉnh Đồng Tháp năm 2019, tổ chức từ ngày 20 đến 25/12/2019 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 741/UBND-KT ngày 02/12/2019 về việc giới thiệu sự kiện “Hội chợ sản phẩm OCOP- Phát huy giá trị bản địa” tỉnh Đồng Tháp năm 2019, tổ chức từ ngày 20 đến 25/12/2019 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Để góp phần vào thành công của sự kiện, giúp quảng bá sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của các địa phương khác tại sự kiện nêu trên, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ.

Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội chợ của tỉnh Đồng Tháp gửi kèm: Giấy mời và hướng dẫn./.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp, Số 01, Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (Đ/c: Phạm Đức Hoà, Điện thoại: 0917.953.899 ; Email: phamduchoadt@gmail.com


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất