Hội nghị triển khai Chương trình OCOP tỉnh Cao Bằng

Hội nghị triển khai Chương trình OCOP tỉnh Cao Bằng

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, đồng chí Ngô Tất Thắng – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng chủ trì, chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Chương trình OCOP của tỉnh nhăm hướng dẫn, thực hiện “Chương trình OCOP” trên toàn tỉnh.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Ngô Tất Thắng – Phó Chánh văn phòng nông thôn mới Trung ương, đồng chí Bế Xuân Tiến – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh văn phòng điều phối NTM của tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia của tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thường trực UBND các huyện, thành phố; Phòng NN&PTNN các huyện…

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Tất Thắng trình bày những nội dung cơ bản các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNN, tổng quan về Chương trình OCOP;

Đồng chí Ngô Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

TS Bùi Đình Hòa – Nguyên Trưởng khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn - Đại học Nông lâm Thái Nguyên đại diện cho nhóm tác giả của Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng trình bày những nội dung cơ bản của Đề án.

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện đề án là hơn 326 tỷ đồng.

Chu trình thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) gồm 6 bước.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện cũng như phân công cụ thể trách nhiệm cho từng sở ngành, phòng ban./.


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất