Tiêu đề văn bản UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 về việc Phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017 - 2020
Số hiệu 2366/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 về việc Phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017 - 2020

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất