Tiêu đề văn bản Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
Số hiệu 01/QD-BCDTW Cơ quan ban hành BCĐ Trung ương
Phạm vi Văn bản pháp quy Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký Admin
File đính kèm dffee1f296d634af5b3a6726d2d5768a_FilesUpload_01-QD-BCDTW.pdf , Tải xuống
Mô tả

Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất