Tiêu đề văn bản UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số1599/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 Phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”
Số hiệu 1599/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số1599/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 Phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất