Tiêu đề văn bản UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2030
Số hiệu 268/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2030

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất