Tiêu đề văn bản UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Số hiệu 1939/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất