Tiêu đề văn bản UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “Mỗi xã, phường, một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2020
Số hiệu 1627/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bắc Kạn
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “Mỗi xã, phường, một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2020

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất