Tiêu đề văn bản Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 5/3/2019 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số hiệu 31/QĐ-BCĐCTMTQG Cơ quan ban hành BCĐ Trung ương
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 5/3/2019 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất