Cao Bằng: Quy trình sản xuất miến dong đỏ Phan Thanh | VTV24

Thứ năm, 03/01/2019 | 00:00
Nhìn cách những người dân tại Nguyên Bình, Cao Bằng làm ra những sợi miến, chúng ta sẽ thấy rằng đây rõ ràng là một sản phẩm an toàn. Tuy nhiên để phát triển thị trường cho miến dong đỏ, hướng đến nhiều người dùng hơn thì chính quyền địa phương cần phải có những chính sách cụ thể hơn nữa để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất.

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất