Tiêu đề văn bản Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia giai đoạn 2019-2020 (gọi tắt là Hội đồng OCOP cấp Quốc gia), Tổ tư vấn, Tổ thư ký Hội đồng OCOP cấp Quốc gia
Số hiệu 1594/QĐ-BNN-VPĐP Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia giai đoạn 2019-2020 (gọi tắt là Hội đồng OCOP cấp Quốc gia), Tổ tư vấn, Tổ thư ký Hội đồng OCOP cấp Quốc gia

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất