Tiêu đề văn bản Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Số hiệu 03/QĐ-BCĐCTMTQG Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Phạm vi Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu Quyết định Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất