Yên Bái: Đẩy mạnh “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân

Yên Bái: Đẩy mạnh “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân

Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy, giao Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Yên Bái thực hiện tiêu chuẩn hóa 70 sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2019 – 2020 thay cho chỉ tiêu trước đó là 20 sản phẩm, nhằm đẩy mạnh “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất