Thanh Hóa công nhận 13 sản phẩm OCOP năm 2019

Thanh Hóa công nhận 13 sản phẩm OCOP năm 2019

Vừa qua tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ sản phẩm và tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm năm 2019. Theo quy định, chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm của Chương trình OCOP có giá trị trong 36 tháng. Hiện nay, không chỉ Thanh Hóa, các địa phương khác đều có cơ chế rất cụ thể, ví dụ các sản phẩm đạt 3 sao trở lên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của địa phương và quốc gia.

Như vậy, Thanh Hóa là tỉnh thứ 15 trên cả nước đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm với tổng số 755 sản phẩm, trong đó 16 sản phẩm được đề xuất 5 sao, 244 sản phẩm 4 sao và 495 sản phẩm đạt 3 sao.

Tại thời điểm này, Hội đồng cấp tỉnh đang tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, như Hà Nội, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình… Xuân Canh Tý này, các hội chợ Xuân đã lên lịch và là cơ hội lớn để các sản phẩm chất lượng OCOP đến với người tiêu dùng.

Tổ giúp việc Hội đồng cấp đang gấp rút tổng hợp kết quả đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị về các sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2020, chọn ra các sản phẩm tiêu biểu đề xuất khen thưởng nhằm khuyến khích các cơ sở tham gia chương trình; đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền sâu rộng về chương trình này.

Sau khi chấm đánh giá, Hội đồng đã kết quả có 13 sản phẩm OCOP được công nhân và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả.

Sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa:

Nước mắn Lê Gia


Dưa lưới Taki

Bánh gai Lâm Thắm

Rượu Chi Nê Hậu Lộc

VPĐP NTM TW


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất