Tập trung triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Tập trung triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai chương trình “mỗi xã một sản phẩm” gắn với chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất