Sơn La: Xây dựng được nhiều thương hiệu sản phẩm từ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Sơn La: Xây dựng được nhiều thương hiệu sản phẩm từ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) – giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, Sơn La đã sản xuất được nhiều sản phẩm có thương hiệu, không chỉ mang đặc trưng riêng của địa phương mà còn mang lại giá trị kinh tế cao.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất