Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn tỷ đồng phát triển OCOP

Quảng Ninh: Huy động hàng nghìn tỷ đồng phát triển OCOP

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Quảng Ninh đã mang lại hiệu quả lớn, từ huy động vốn đến doanh số bán hàng.

Sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh trưng bày tại các hội chợ.

Theo báo cáo kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP của UBND tỉnh Quảng Ninh vừa gửi về Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2013 tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và tập trung chỉ đạo thực hiện đề án “Tỉnh Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm” và đây là một nội dung trọng tâm trong chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức sơ kết đánh giá giai đoạn I, khẳng định hướng đi đúng của chương trình. Theo đó, năm 2017 tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đề án OCOP giai đoạn II (2017 - 2020), với quan điểm đưa chương trình OCOP vào chiều sâu theo hướng từng bước tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Về nguồn lực nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2014 - 2018, mỗi năm tỉnh dành 200 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó dành 10% hỗ trợ Đề án OCOP cấp tỉnh; cấp huyện dành 40 - 50% hỗ trợ sản xuất, trong đó chủ yếu hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP. Tương tự, năm 2019, tỉnh cũng dành 300 tỷ đồng hỗ trợ NTM, trong đó có chương trình OCOP.

Ngoài ra, nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) thuộc OCOP ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, sau 6 năm (2014 - 2019) triển khai thực hiện, chương trình OCOP Quảng Ninh đã mang lại nhiều hiệu quả.

Thứ nhất, chương trình đã làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ chỗ phải tuyên truyền, vận động hướng dẫn đến nay người dân đã chủ động tham gia thực hiện: đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ  vào sản xuất...

Tổng vốn huy động vào phát triển sản xuất giai đoạn 2014 - 2019 đạt trên 2.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất, máy móc thiết bị, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ xúc tiến thương mại... khoảng 240 tỷ đồng, chiếm khoảng 12%.

Thứ hai, đã phát huy tối đa sức sáng tạo của cộng đồng dân cư trong phát triển sản phẩm OCOP. Năm 2018 cộng đồng dân cư đã đăng ký và được chấp thuận 93 ý tưởng sản phẩm mới, tăng hơn 3 lần so với mục tiêu đề ra của năm.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2019 đã có 97 sản phẩm đạt yêu cầu tham gia chương trình OCOP, tăng 67 sản phẩm so với chỉ tiêu đề ra của năm 2019 là 30 sản phẩm, bằng cả năm 2018. Điều này đã khẳng định OCOP đã có một sức hút mạnh mẽ với doanh nghiệp và người dân. Nhiều gia đình đã giàu lên bằng việc phát triển sản phẩm OCOP...

Thứ ba, các tổ chức kinh tế phát triển nhanh về quy mô, số lượng theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần hình thành hệ thống tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Năm 2014 có 40 tổ chức kinh tế tham gia, đến nay đã có 164 tổ chức kinh tế và cơ sở sản xuất trực tiếp tham gia chương trình OCOP.

Thứ tư, sản phẩm được phát triển từ thấp đến cao và từng bước được hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, mẫu mã, được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực, góp phần phục vụ phát triển du lịch của tỉnh: Năm 2014 có 40 sản phẩm, đến nay đã có 421 sản phẩm. Trên 80% sản phẩm OCOP được dán tem điện tử thông minh để truy xuất nguồn gốc.

Về doanh số bán hàng OCOP, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, những  năm gần  đây doanh số bán hàng OCOP của  các  đơn vị  đều tăng bình quân từ trên 40% năm, cá biệt có doanh nghiệp doanh thu tăng 100%.

Ví dụ: Công ty cổ phần Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh Ba Chẽ với sản phẩm Trà Hoa Vàng doanh thu năm 2018 đạt 4 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2,9 tỷ đồng. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh, với sản phẩm chủ lực là ruốc hàu, ruốc cơ trai trước khi tham gia OCOP tiêu thụ 100 sản phẩm/tháng; đến nay tiêu thụ 20 nghìn sản phẩm/tháng; doanh thu năm 2018 đạt 20 tỷ đồng; dự kiến năm 2019 đạt 40 tỷ đồng...

Thứ năm, chương trình đã khơi dậy được tiềm năng lợi thế từ các sản vật truyền thống văn hóa sẵn có của địa phương tạo ra hàng hóa có giá trị cao phục vụ cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh duy trì và tổ chức thành công các hội chợ OCOP thường niên cấp tỉnh (2 lần/năm).

Qua 9 kỳ hội chợ thường niên OCOP cho thấy chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, kỳ sau cao hơn kỳ trước, bình quân thu hút từ 60 - 70 ngàn lượt người tới tham quan, mua sắm, doanh thu bán hàng trực tiếp của các gian hàng đạt trung bình 12 - 15 tỷ đồng/kỳ hội chợ.../.

Thời báo Tài chính việt nam online

 

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất