QUẢNG BÌNH: KẾT NỐI SẢN PHẨM OCOP VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

QUẢNG BÌNH: KẾT NỐI SẢN PHẨM OCOP VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

Sáng 31-12, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị kết nối sản phẩm OCOP với sản phẩm du lịch cộng đồng.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Công thương và hơn 30 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, sản xuất các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP và kinh doanh du lịch cộng đồng.

Năm 2019, toàn tỉnh có 189 sản phẩm có nguồn gốc, lợi thế địa phương. Qua đánh giá, xếp hạng, có 59 sản phẩm đạt OCOP, trong đó 28 sản phẩm đạt từ 2 sao đến 4 sao, 31 sản phẩm đạt 1 sao.

Theo Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là OCOP), toàn tỉnh sẽ có khoảng 150 sản phẩm OCOP, với mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP từ cấp tỉnh, huyện, bảo đảm đồng bộ, các thương hiệu sản phẩm OCOP Quảng Bình được thương mại hóa trên toàn quốc.

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất