Phú Thọ: Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Phú Thọ: Triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới là triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) nhằm phát triển các ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất