Lớp tập huấn khu vực phía Nam về Chương trình OCOP

Lớp tập huấn khu vực phía Nam về Chương trình OCOP

Thực hiện Kế hoạch năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia triển khai Chương trình OCOP năm 2019 khu vực phía Nam

Thực hiện Kế hoạch năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phát hành công văn số 516/VPĐP-OCOP ngày 12/6/2019 về việc đề nghị đăng ký học viên tham dự lớp đào tạo cán bộ và chuyên gia triển khai Chương trình OCOP năm 2019.

Văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương mới trân trọng thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 19/11/2019 đến ngày 21/11/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Số 01 Quang Trung, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thành phần: Cán bộ lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp xây dựng, triển khai Đề án/Kế hoạch OCOP cấp tỉnh, lãnh đạo một số huyện; chuyên gia tư vấn OCOP.

4. Chương trình: (Theo phụ lục đính kèm).

Kinh phí tham gia theo quy định hiện hành. Các đ/c học viên làm thủ tục đăng ký tại lớp, mang theo giấy cử người của cơ quan công tác.

Văn phòng Điều phối nông thôn Trung ương trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thông báo Chương trình lớp đào tạo tới các đồng chí học viên để tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: i) VPĐP nông thôn mới Trung ương (đ/c Nguyễn Phương Ngọc, ĐTDĐ: 0981560975 Email:ocopvietnam@gmail.com); ii) VPĐP thành phố Cần Thơ (đ/c Phương Thanh, ĐT 0944213861)./.

Công văn mời tham dự tải tại đây


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất