Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2019

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2019

Sáng ngày 13/12, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (gọi tắt là Chương trình OCOP) năm 2019.

Về dự hội nghị có ông Phạm Hồng Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 07 hộ sản xuất điển hình trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được đại diện Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản về Chương trình OCOP như: Tính cấp thiết của chương trình; hướng dẫn bộ tiêu chí và hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP; cách đăng ký và lựa chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp huyện…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh nhấn mạnh: OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện với Mục tiêu tổng quát mà Chương trình hướng tới là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới…/.

(Tin tổng hợp)

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất