Hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” – Lào Cai năm 2020

Hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” – Lào Cai năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại năm 2020; UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” – Lào Cai năm 2020.
Nội dung đang được cập nhật

Tìm kiếm

Tin tức mới nhất