Hòa Bình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

Hòa Bình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2019 – 2020 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các chủ sở hữu sản phẩm OCOP

Năm 2019 có 33 sản phẩm do cấp huyện đề xuất tham gia đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Trong đó: Lương Sơn 05 sản phẩm, Kim Bôi 5 sản phẩm, Tân Lạc 3 sản phẩm, Thành phố 4 sản phẩm, Yên Thủy 2 sản phẩm, Cao Phong 8 sản phẩm, Lạc Thủy 2 sản phẩm, Mai Châu 2 sản phẩm, Kỳ Sơn 2 sản phẩm.

Từ ngày 16 - 21/10/2019 Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2019 - 2020 đã tổ chức rà soát, thẩm định và đánh giá chấm điểm xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019. Qua đánh giá, thẩm định của tổ giúp việc cho kết quả: Có 03 sản phẩm không đủ điều kiện chấm điểm do phiếu đăng ký sản phẩm ghi chưa hợp lý, hồ sơ chưa chứng minh được phương thức sản xuất sản phẩm, phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chưa phù hợp với hồ sơ tự công bố sản phẩm...Còn lại 30 sản phẩm của 24 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đủ điều kiện đánh giá, chấm điểm. Qua sàng lọc đã xếp hạng 24 sản phẩm của 18 DN, HTX, hộ sản xuất; qua thẩm định có 08 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Tại hội nghị, các thành viên tổ giúp việc, các đại biểu đã trực tiếp được tham gia đánh giá sản phẩm bằng cảm quan; thảo luận kết quả và chấm điểm, xếp hạng sản phẩm. Đơn vị tư vấn về sản phẩm OCOP cũng đã cho ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2019 – 2020 đề nghị chủ sở hữu các sản phẩm đã được công nhận đạt hạng 3 sao, 4 sao tiếp tục nâng cấp sản phẩm lên tầm cao hơn. Đối với các sản phẩm chưa được xếp hạng và chưa đạt cần xem xét lại hồ sơ, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt yêu cầu đặt ra. Nhấn mạnh việc thực hiện chương trình OCOP là gia tăng giá trị sản phẩm và để lại giá trị này tại địa phương, mang lợi ích cho người sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm sau khi được công nhận. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo thế và lực cho chương trình phát triển mạnh hơn.

Theo CTTĐT Đảng Cộng sản VN


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất