Hải Dương đề nghị công nhận 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao

Hải Dương đề nghị công nhận 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao

Sáng 28.12, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương tổ chức thẩm định, xếp hạng các sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2020.

Năm 2020, toàn tỉnh có 92 sản phẩm của 48 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Qua khảo khảo sát, có 70 sản phẩm đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn của OCOP. Các sản phẩm đều mang tính đặc trưng, có khả năng phát huy thế mạnh, bản sắc vùng miền như bánh đậu xanh (TP Hải Dương); vải, ổi (Thanh Hà); gà đồi (TP Chí Linh)... Sau khi đánh giá cấp huyện, có 62 sản phẩm của 31 chủ thể được Hội đồng đánh giá, phận hạng sản phẩm OCOP cấp huyện hoàn thiện hồ sơ và trình hội đồng cấp tỉnh thẩm định.

Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh nhất trí đề nghị Trung ương công nhận 2 sản phẩm là bánh đậu xanh rồng vàng Hoàng Gia của Công ty CP Hoàng Giang (TP Hải Dương) và vải tươi Queen Thanh Ha Lychee của Công ty CP Ameii Việt Nam (Thanh Hà) đạt chuẩn OCOP 5 sao. Ngoài ra, hội đồng cũng xếp hạng và đề nghị UBND tỉnh công nhận 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 35 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất