Hà Nội đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Hà Nội đẩy mạnh Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) do thành phố Hà Nội triển khai hiện có hơn 300 sản phẩm đạt hạng năm sao, bốn sao và ba sao... có giá trị kinh tế cao. Kết quả này góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Nội dung đang được cập nhật


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất