Hà Nội có 1.054 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng

Hà Nội có 1.054 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, kết thúc năm 2020, thành phố có 1.054 sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đánh giá, phân hạng, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu Hà Nội đề ra đến năm 2020 có từ 700 đến 1.000 sản phẩm OCOP).

 

Các sản phẩm OCOP của TP Hà Nôi. (Ảnh: HNM).

Dù chỉ mới tổ chức triển khai nhưng ngay cuối năm 2019, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng cho 301 sản phẩm OCOP. Năm 2020, Hà Nội tiếp tục có 753 sản phẩm OCOP. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đa dạng về chủng loại, mang nét đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương. Các sản phẩm đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định.

Đặc biệt, các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn cũng như được hưởng lợi từ sản phẩm OCOP, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.

Như vậy, đến thời điểm này, khi cả nước có gần 3.500 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, Hà Nội đóng góp gần 30%, đứng đầu cả nước. /.

 


Tìm kiếm

Tin tức mới nhất